Psixoloji xidmət paketi

     Artıq dünyanın iqtisadi və biznes sferası öz simasını sürətlə dəyişir. 20 – ci əsrdə şirkətlər əsas diqqəti istehsala versələrdə, zamanla yatırımı insan kapitalına yönəltməyə başladılar. Çünki hər kəs dəyişilən işçi qrupunun sirkətə daha çox xərcə başa gəldiyini anlamağa başladı. Bunun üçündə artıq şirkətlər komanda sistemli çalışma texnikasından istifadə etməyə üstünlük verməyə basladılar. Bu sistemdə əsas amil şirkətə sadiq peşəkarlardan ibarət komandanın formalaşdırılması, düzgün iş bölgüsünün aparilması və kordinasiyalı işləmə texnikaları birləşir.  Peşəkar komandanın formalaşdırılmasında əsas amillərdən biridə komandanın yüksək motivasiya ilə çalışmasını təmin edə bilməkdir. Məhz bunun üçün şirkətlər bu sahədə ixtisaslaşmış mərkəzlərdən mutamadi xidmət alırlar. 

    Humel Psixologiya Mərkəzi olaraq bizdə Azərbaycanda belə bir yüksək biznes və iş sferasının yaranmasında maraqlıyıq və bunun üçün "Psixoloji xidmət” paketimizi  təqdim edirik.

Psixoloji xidmət paketi  özündə bir neçə xidməti birləşdirir.

1.     Müştərilərin psixoloji dosyesini hazırlamaq.

a.     Testlərlə əsas əlamətlər dəqiqləşdilir.

b.     Testlərin nəticələri ilə psixoloji portretinin hazırlanması.

c.        Müştərinin güclü və zəif tərəflərinin siyahısının çıxarilması və korreksiya edilməsi

2.     Müştərilərin ayda iki dəfə konsultasiya edilməsi.

a.     Aylıq psixoloji vəziyyətin konsultasiyası və emosional yüklənmədən azad edilməsi

b.     Yaranmış psixoloji problemlerin və böhranların zamanında ortaya çıxarılması və həll edilməsi.

c.      Aylıq planlamada psixoloji yardım.

3.     Nevrasteniya (iş nevrozu) və posttravmatik stress zamanı psixoloji yardım.

a.     Nevrasteniya (iş nevrozu) zamanı müştərinin psixoloji yorqunluqunun əsas səbəblərinin aşkarlanması və ortadan qaldırılması.

b.     Posttravmatik stress zamanı təcili psixoloji yardım edilməsi və psixoloji travmanin şüuraltina keçməsinin qarşısının alınması.

Xidmətin bir nəfər üçün aylıq qiyməti  100 manatdır.

P.S.  Yeni işə qəbul olunanlar üçün sərbəst şəkildədə birdəfəlik psixoloji portretin hazırlanması - 80 manat.


Bu yazı 901 dəfə oxunub
Psixoloji xidmət paketi Psixoloji xidmət paketi