Yeniyetmə psixoloqu xidməti

  • Həmyaşıdları ilə münasibətlərdə çətinlik, tənhalıq hissi, qapalılıq, dostların olmaması.
  • Məktəbdə nizam-intizamın pozulması, öyrənmənin aşağı düşməsi, müəllimlər tərəfindən şikayətlər.
  • Özqiymətləndirmənin aşağı olması, özünə və ətrafına inamın itməsi.
  • Yuxu pozuntulatı (təşviş, qorxu hissi, fobiyalar və s.)
  • sosial normalara zidd davranış, asılılıqlat, hüquq pozuntuları və cinayət.
  • Özünün dəyərli olmaq hissinin itirilməsi, özüninkişafa və yaradıcılığa marağın itməsi.
  • İmtahanqabağı stress, həyəcan
  • Peşə seçimi, özünütəsdiqləmə çətinlikləri
  • Yeni rolların qəbul edilməsi, öz həyatı üçün məsuliyyətin qəbul edilməsi, qərar qəbul etmə bacarığı.
Bu yazı 2255 dəfə oxunub
Yeniyetmə psixoloqu xidməti Yeniyetmə psixoloqu xidməti