Paketlərimiz

Tumurcuq II

Uşaq inkişaf paketi

Psixoloji inkişaf paketinə daxildir: § Valideyinlərlə görüş. Narahatçılıqlarının və gözləntilərinin analizi. § Uşaqların psixoloji və pedaqoji bacarıqlarını aşkar edən testlər: 1. Ünsiyyət testi; 2. Özgüvən testi; 3. Diqqət testi; 4. Hafizə testi; 5. Məntiq testi;

Uğur

psixoloji xidmət paketi

Artıq dünya simasını sürətlə dəyişir. İnformasiya texnalogiyalarının işıq sürəti ilə inkişaf etməsi insanların həyatına çox ciddi şəkildə təsir edir. Bütün sosial münasibətlər sürətlə canlı ünsiyyətdən virtual ünsiyyətə keçir. İnsanın ən təməl ehtiyacları olan canlı ünsiyyət, sosial çevrə, emosialarının paylaşmaq kimi ehtiyaclar ödənilməmiş qalır.

Ailəm

Artıq dünyanın həddən artıq inteqrasiyası və məruz qaldığımız informasiya seli bütün dəyərlər sistemini həddən artıq aşındırır və bundan ən böyük zərbəni xalqımızın əsas dəyərlər toplusunu özündə birləşdirən ailə dəyərlərimiz alır. Məhz bunun nəticəsidir ki, son illərdə boşanmaların sayı fantastik sürətlə artır. Eyni zamanda ailədaxili münaqişələrin, xəyanətlərin sayında da artım çox yüksəkdir. Buda ailədə böyüyən uşaqlarda ciddi psixoloji travmaların yaranmasına səbəb olur ki, nəticədə ailələr uşaqlarla bağlı ciddi problemlər yaşamağa başlayırlar. Buda özü ilə əlavə problemlər və münaqişələr yaradır.

Bahar

Yeniyetmə psixoloji xidmət paketi

Yeniyetməlik dövrü insanın həyatında ilk ciddi böhran dövrünü əhatə edir. Məhz yeniyetməlik dövründə harmonal inkişaf dövrü başlayır və bütün yeniyetməlik dövrü davam edir. Harmonalın inkişafı insanı fiziki cəhətdən dəyişdiyi kimi psixoloji cəhətdən də ciddi şəkildə yükləyir və dəyişir. Yeniyetməlik dövründə insanlar ona görə də həddən artıq emosional və aqressiv olurlar. Çünki, yeniyetməlik böhranı zamanı insanın həm fiziki, həm cinsəl, həm sosial, həmdə psixoloji cəhətdən inkişaf dövrü keçirir.

Tumurcuq I

Uşaq inkişaf paketi

Psixoloji inkişaf paketinə daxildir: § Valideyinlərlə görüş. Narahatçılıqlarının və gözləntilərinin analizi. § Uşaqların psixoloji və pedaqoji bacarıqlarını aşkar edən testlər: Ünsiyyət testi; Özgüvən testi; Diqqət testi; Hafizə testi; Məntiq testi;