Humel Psixologiya Mərkəzi 2015-ci il 12 oktyabr tarixində fəaliyyətə başlamışdır. Əsas məqsədi Azərbaycanda psixologiya elmini inkişaf etdirmək, təkminləşdirmək və əhaliyə peşəkar xidmət göstərməkdir.

1

Psixologiya bir elm olaraq insan davranışını və psixi prosesləri müxtəlif perspektivlərdən öyrənir. İnsan qavrayışını, öyrənməsini, duyğularını və vəziyyətlərə reaksiyalarını anlamaq üçün elmi metodlardan istifadə edir.Psixologiya fənlərarası bir fəndir, çünki o, sosial elmlər, həyat elmləri və süni intellekt kimi bir sıra digər fənlərlə öz sərhədlərini bölüşür. Bir karyera olaraq psixologiyanın əhatə dairəsi çox böyükdür.

Psixoloqun Klinik Psixologiya, Sənaye Psixologiyası və Təşkilat Davranışı, Məktəb Psixologiyası, Məhkəmə Psixologiyası, İdman Psixologiyası, Reabilitasiya, Koqnitiv Neyrologiya və bir çox başqa sahələrdə gələcəyi var. Bundan əlavə, bütün bu müxtəlif sahələrdə tədris və tədqiqat psixologiya tələbələri üçün perspektivli gələcək təmin edir.

Psixoloqlarımız